CRM draudimo brokeriui

Verslo procesai


Verslo procesai – standartizuoti žingsniai rezultatui pasiekti:

Pratęsimas – pratęsiamas paslaugos teikimas, vietoje susidėvėjusio ar sunaudoto parduodamas tas pats produktas.

Pardavimas naujam klientui – rinkos tyrimai, kontaktų rinkimas, pirminis kontaktavimas (cold-call) ir t.t.

Išplėtimas (up-sales) – produkto ar paslaugos papildomų dalių pardavimas.

Kitas produktas (cross-sales) – kitų produktų pardavimas esamiem klientam.

Tikslinės reklamos kompanija – brošiūros, informaciniai paketai tiksliniam vartotojui.

Skundų registravimas – dėl vėlavimo, produkto ar paslaugos kokybės.

Aukščiau išvardinti procesai detalizuojami pagal esamų ar potencialių klientų pagrindines charakteristikas (pvz.: fizinis / juridinis / VIP / užsienis ir t.t.), paslaugas ar produktus, jų sudėtingumą ir kainą.

Procesai susideda iš žingsnių (CRM terminologija - užduočių darbuotojams), kurių kiekvienas tūri laiko ir kaštų standartą. Beto procesas tūri taškus, kur atliekami efektyvumo matavimai.

Straipsnio pradžioje pateikiame proceso - parduoti produktą A sektoriaus B įmonėms - pavyzdį (spauskite ant paveiksliuko).

 

Lentelėje žiūrėkite kaip mūsų CRM sprendimas padeda dirbti pagal procesą, jį valdyti ir tobulinti.

Žingsnis Kaip padės sprendimas? Į kokius vadovo klausimus padės atsakyti sprendi mas?
1.Elektroninis laiškas Naudojama - laiško šablonas ir kontaktinė informacija.Įrašomas individualus kiento pavadinimas ar vardas ir išsiunčiama. Kiek potencialių klientų turime?
2.Skambutis Naudojamas standartas - kaip šnekėti, ko klausti. Pardavėjam priskirtos užduotys, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Kas, kiek vėlavo? Kiek procentų domisi?Koks vidutinio ar konkretaus pardavėjo apkrovimas, efektyvumas?
3.Susitikimas – pristatymas Naudojamas pristatymo šablonas. Priminimai dėl susitikimo, kolegų pastabos (iš sistemos) dėl reakcijos į produktą, kliento istorinė informacija. Per kiek laiko susitiko? Kiek procentų domisi toliau? Ar tie kas domisi priklauso aiškiam segmentui, kokiam? Koks pardavėjo apkrovimas, efektyvumas?
4.Pasiūlymo ruošimas Naudojamas pasiūlymo šablonas (su korekcijomis aptartomis susitikimo metu), kliento istorinė informacija.Produkto vadovo tvirtinimas, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Per kiek laiko paruošiamas pasiūlymas? Kas, kiek  vėlavo? Kokie nukrypimai nuo standartinių pasiūlymo sąlygų, jų ekonominis efektas?
5.Elektroninis laiškas su pasiūlymu Naudojamas laiško šablonas ir kontaktinė informacija.Pardavėjam priskirtos užduotys, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Kas, kiek  vėlavo?
6.Skambutis Naudojamas standartas - kaip šnekėti, ko klausti.Pardavėjam priskirtos užduotys, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Kas, kiek  vėlavo?Kiek procentų domisi toliau?Koks pardavėjo apkrovimas, efektyvumas?
7.Susitikimas – derybos Priminimai dėl susitikimo, kolegų pastabos (iš sistemos) dėl klientų reakcijos į produktą, kliento istorinė informacija. Per kiek laiko susitiko?Kiek procentų perka, derasi toliau? Koks pardavėjo apkrovimas, efektyvumas?
8.Sutarties ruošimas Sutarties šablonas, pasiūlymas, kliento istorinė informacija.Produkto vadovo tvirtinimas, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Per kiek laiko paruošiamas? Kas, kiek  vėlavo? Kokie nukrypimai nuo standartinių pasiūlymo sąlygų, ekonominis efektas?
9.Elektroninis laiškas su sutartimi Pardavėjam priskirtos užduotys, priminimai nevėluoti (standartas - n darbo dienų). Kas, kiek  vėlavo?
10.Sutarties pasirašymas Kiek jau nupirko, atsisakė?Kur proceso silpniausios vietos, kaip optimizuoti?