Teikiamos paslaugos

Aktuarinės paslaugos


Finance Engineering aktuarų komanda padės finansų sektoriaus kompanijoms sprendžiant uždavinius, už kuriuos paprastai atsakingi aktuarų arba rizikos valdymo skyriai.

Mūsų siūlomos, aktuarinių (finansų matematikos) įgūdžių, reikalajaunčios paslaugos:

 • Rezervavimas – tikslesnė žalų rezervų prognozė.
 • Kainodara – rizikos parametrų analizė, modifikuota kainodaros sistema.
 • Kainos elastingumas – pardavimų apimčių prognozė diegiant kainodaros tarifų pokyčius.
 • Bonus-Malus – klientų lojalumo programų kūrimas ir vystymas.
 • Reitingavimas – klientų reitingavimo programų kūrimas ir vystymas.

 

Bendrieji mūsų paslaugų privalumai:

 • Išbandyti metodai (naudojame pažangiausius metodus ir matematinius modelius).
 • Padidintas tikslumas.
 • Greičiau atliekami tyrimai ir gaunamos išvados.
 • Sumažėjęs krūvis saviems ekspertams (lieka priežiūros, sprendimo priėmimo, vėliau - palaikymo funkcijos).

Rezervavimas – konsultacinė paslauga skirta tikslesniam žalų rezervavimui įdiegti. Rezervavimo paslauga apima:

 • Rezervavimo proceso auditas (duomenų paruošimas, jų kokybė, rezervavimo metodai ir detalumas, rezervavimo tikslumo istorija).
 • Rezervavimo proceso gerinimas (rezervavimas detalesniuose segmentuose, alternatyvių metodų naudojimas, atsiskaitymo ir komunikavimo gerinimas). Atgalinis testas (angl. back-testing).
 • Programavimas - rezervavimui naudojamų duomenų masyvų paruošimas (esant poreikiui).
 • Teorinė medžiaga ir praktiniai mokymai.

Kainodara – konsultacinė paslauga - efektyvesnės produkto kainodaros diegimas. Užtikrina efektyvią ir ilgalaikę dviejų prieštaringų tikslų – pardavimų apimčių ir draudiminio nuostolingumo - kontrolę. Kainodara - tai išplėstas rezervavimo konsultacinių paslaugų paketas, apimantis pilną kainodaros struktūros parinkimo ir tarifų nustatymo ciklą. Kodėl svarbu nuolat detaliai analizuoti kainodaros sistemą? Efektyvi kainodaros sistema suteikia konkurencinius pranašumus – geresnis draudiminių rizikų pasiskirstymas bei eliminuotas antiselekcijos efektas. Kainodaros paslauga apima:

 • Rezervavimo proceso auditas (duomenų paruošimas, jų kokybė, rezervavimo metodai ir detalumas, rezervavimo tikslumo istorija).
 • Rezervavimo proceso gerinimas (rezervavimas detalesniuose segmentuose, alternatyvių metodų naudojimas, atsiskaitymo ir komunikavimo gerinimas). Atgalinis testas (angl. back-testing).
 • Rizikos kainos (angl. Risk Based Pricing) skaičiavimas, naudojame savo patirtį apie skirtingus rizikos atributus bei pažangius statistinius metodus, pvz. rizikos atribūtų kompleksinis vertinimas, taikant bendruosius tiesinius metodus (angl Generalized Linear Models).
 • Konsultacijos diegiant siūlomą kainodaros struktūrą ir tarifus.
 • IT paslaugos – duomenų paruošimas rezervavimo ir kainodaros uždaviniams, naujos informacijos (rizikos atributų) integravimas (esant poreikiui).
 • Teorinė medžiaga ir praktiniai mokymai.

Kainos elastingumas konsultacinė paslauga, skirta kainos elastingumo nustatymui. Žiūrėkite plačiau apie kainos elastingumą. Paslaugos rezultatas – aiškus ir tikslus įvertis kiek keisis pardavimų apimtys, vienu ar kitu būdu keičiant tarifus. Kainos elatingumo paslauga apima:

 • Duomenų masyvų, reikalingų elastingumo analizei atlikti, paruošimas (sena premija lyginant su nauja, pasiūlymo premija lyginant su poliso premija).
 • Elastingumo kreivių nustatymas – modelio parinkimas ir kalibravimas, portfelio segmentavimas.
 • Konsultavimas – tyrimo rezultatų diegimas į kasdieninius kainodaros koregavimo procesus.
 • IT paslaugos ruošiant duomenis (esant poreikiui).
 • Teorinė medžiaga ir praktiniai mokymai.

Bonus-Malus – konsultacinė paslauga, kurios tikslas nauja arba optimizuota klientų lojalumo programa. Paslauga pagal savo specifiką labai artima kainodaros uždaviniams ir taikoma tiek atskiram produktui, tiek ir jų grupei, gerinant susijusius pardavimus (angl. Cross-sales). Pagrindinis Bonus-Malus sistemų tikslas – efektyvi nuolaidų sistema (minimizuojamas pelno praradimas, sumažinami pardavimų kaštai, gerinamas klientų lojalumas ir pasitenkinimas) lojaliems ir pelningiems klientams. Supaprastintas Bonus-Malus sistemos fragmentas vairuotojų civilinės atsakomybės draudime – drausmingumo kategorija (metai be avarijų), kuris paprastai naudojamas kainodaros sistemose. Bonus-Malus paslauga apima:

 • Egzistuojančių kainodaros ir nuolaidų sistemų auditas (duomenų paruošimas, jų kokybė, metodai ir detalumas, lojalumo istorijos analizė).
 • Duomenų masyvų, reikalingų klientų lojalumo analizei atlikti, paruošimas (kompleksinis vaizdas: klientų lojalumo / premijos / pelningumo rodikliai).
 • Segmentų analizė naudojant pažangius statistinius metodus.
 • Konsultavimas diegiant parinktą Bonus-Malus sistemą (arba diegiant jos patobulinimus).
 • IT paslaugos ruošiant duomenis (esant poreikiui).
 • Teorinė medžiaga ir praktiniai mokymai.

Reitingavimas – konsultacinė paslauga, kurios tikslas nauja ar optimizuota klientų reitingavimo sistema. Paslauga pagal savo specifiką labai artima kainodaros uždaviniams ir taikoma tiek atskiram produktui, tiek ir jų grupei. Reitingavimo sistemos priskiria reitingą (pvz. nuo 1 iki 10) kiekvienam klientui priklausomai nuo jo nuostolių rizikos. Pridėtiniai reitingavimo sistemos rezultatai: rizikos kaina (angl. Risk Based Pricing) – efektyvesniam pelningumo valdymui ir elgsenos su klientais standartai kiekvienai reitingo grupei (nuolaidos, stebėjimas, komunikavimas, skolų išieškojimas) – mažesniems procesų kaštams pasiekti. Reitingavimo paslauga apima:

 • Egzistuojančių reitingavimo sistemų auditas (duomenų paruošimas, jų kokybė, metodai ir detalumas, efektyvumo analizė).
 • Papildomų rizikos atributų surinkimas - mes dirbame su pilna klientų duomenų baze ir vertiname kiekvieną potencialų rizikos atributą.
 • Reitingavimo modelis - kompleksinis atributų vertinimas, modelio parinkimas, kalibravimas, atgalinis testas (angl. back-testing)
 • Konsultavimas diegiant parinktą reitingavimo sistemą (arba diegiant jos patobulinimus).
 • IT paslaugos ruošiant duomenis (esant poreikiui).
 • Teorinė medžiaga ir praktiniai mokymai.